Jan Wouters
Goedele Breyne en Stefan Beeldens voor pH7-Positief Hove

17. Jan WOUTERS


  • 69 jaar, uit de Beekhoekstraat
  • Gehuwd met Gerda De Broeck en vader van Katrien en Herman
  • Leraar op rust
  • OCMW-raadslid
  • Cultuurfan, statiepoweet en heemkundeliefhebber“Alle kinderen van Hove verwachten betrokkenheid van de mensen die onze gemeente besturen. Een gezonde en groene schoolomgeving, die aan de hoogste eisen van bereikbaarheid en veiligheid voldoet. Onderwijs en cultuur verdienen een belangrijke plaats in een samenleving. Door menselijke waarden te bevorderen willen we het ‘dorpsgevoel’ versterken. Het is de basis voor samenhorigheid, verdraagzaamheid en veiligheid.”